Romina Martí

També em trobareu a:
También me encontraréis en:
You can find me here:
Romina MartíRomina MartíRomina MartíRomina MartíRomina Martí
All work is © Romina Martí
Built with Indexhibit
CA ES EN
"La línia de l'acròbata". Aquesta obra va guanyar el primer premi del 9è concurs Raima d'Il·lustració i Disseny, a més de convertir-se en la imatge del calendari Raima 2011. El concurs l'organitzà la famosa papereria Raima i la temàtica d'aquell certamen va ser "el paper i el circ".

"La línea del acróbata". Esta obra ganó el primer premio del 9º concurso Raima de Ilustración y Diseño, además de convertirse en la imagen del calendario Raima 2011. El concurso lo organizó la famosa papelería Raima y la temática de aquel certamen fue "el papel y el circo".

"The acrobat's line". This work won first prize in the 9th Raima Design & Illustration competition and was used as the main image on the Raima 2011 calendar. This competition is run by the popular stationery chain Raima and the theme for 2011 was 'paper and the circus'.